Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Volkstaal

Het eerste document dat goedgekeurd werd ging over de liturgie (Sacrosanctum concilium). Wat is liturgie? Het moet gaan om kerkelijke bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van Christus centraal staat. Bron en hoogtepunt hiervan is de viering van de eucharistie.

De bisschoppen wilden er voor zorgen dat mensen actief mee konden doen bij het vieren en beleven van de liturgie. Dit streven kreeg zijn uitwerking in meer aandacht voor de inrichting van de liturgische ruimte (priester met gezicht naar de gelovigen toe) en aandacht voor samenzang in de kerkmuziek.

Daarnaast vonden er aanpassingen plaats in de manier van het vieren van de eucharistie. Deze aanpassingen werd vaak gecombineerd met een overgang van het Latijn naar het vieren in de volkstaal. Achteraf is die overgang voor mensen de meest duidelijke verandering geweest.

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie