Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Verwijzingen

Literatuur

G. Alberigo (ed.), History of Vatican II, 5 delen, Maryknoll, NY: Orbis-Leuven: Peeters (1995-)

J. De Kesel, Omwille van Zijn naam. Een tegendraads pleidooi voor de Kerk, Tielt: Lannoo (1994)

G. Lukken, Met de rug naar het volk. Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing, Heeswijk: abdij van Berne (2010)

P. Hebblethwaite, Johannes XXIII, de paus van het concilie, Haarlem: Gottmer (1985)

J. Hendriks, Vaticanum II en verder. De leer van het concilie en de ontwikkeling daarvan in de tijd erna, Oegstgeest: Colomba (2006)

A. Houtepen, Theologen op zoek naar God. Twintig portretten van katholieke theologen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, Meinema (2001)

E. Schillebeeckx, Het Tweede Vaticaans Concilie, Tielt: Lannoo (1964-1966), 2 delen

Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie
Met een alfabetisch zaakregister, Stichting De Ark (1986)

Redactie Communio, Het Tweede Vaticaans Concilie, Communio 2011, nr. 3-4

Website

met alle documenten van het Vaticaans Concilie:
http://www.rkk.nl/katholicisme/vaticanum-II/inhoud.html

DVD

The Good Pope

Auteur

Mr.Dr. Richard Steenvoorde
Jurist en student priester-opleiding Bovendonk. Visiting fellow Oxford University

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie