Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Traditie

Vaticanum I

Driehonderd jaar na Trente riep paus Pius IX in 1868 weer een kerkvergadering bijeen, dit keer in het Vaticaan. De paus wilde bepaalde dwalingen zoals het liberalisme, materialisme en rationalisme veroordelen en de wetgeving van de kerk bij de tijd brengen. Het concilie werd het meest bekend door het aannemen van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid.

Over dit begrip bestaan veel misverstanden. Het betekent dat de paus niet kan dwalen in zijn uitspraken over geloof en zeden mits hij optreedt als opperherder (ex cathedra). De meest bekende onfeilbare uitspraak werd in 1950 gedaan door Paus Pius XII over de lichamelijke ten hemelopneming van Maria.

Het concilie heeft haar werk niet af kunnen maken doordat in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak. De herziening van het kerkrecht kwam pas tot stand met de invoering van het kerkelijk wetboek van 1917 (Codex Iuris Canonici).

 

Ga terug naar Traditie