Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Apostelen

Taken van een bisschop

Als opvolgers van de apostelen ontvangen de bisschoppen ‘uit de handen’ van de Heer de zending om alle volkeren te onderwijzen en aan iedereen het evangelie te verkondigen. Het bisschopsambt is een dienst die in de heilige boeken met nadruk diaconie of dienstwerk wordt genoemd. De voornaamste taak van de bisschop is de prediking van het evangelie. De bisschoppen zijn immers de verkondigers van het geloof, die nieuwe leerlingen brengen naar Christus.

De bisschop is daarnaast de uitdeler van de sacramenten, met name de eucharistie. Het sacrament waardoor de kerk onophoudelijk leeft en groeit, bron en hoogtepunt van het leven.

Als afgezanten van Christus besturen de bisschoppen de hun toevertrouwde kerk (bisdom). Hierbij dient de bisschop het voorbeeld van de goede Herder voor ogen te houden, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen (Mat. 20,28) en om voor de schapen zijn leven te geven (Joh. 10,11).

Zo herkennen we de drie taken: profeet/ leraar, priester en herder.

Ga terug naar Apostelen