Katholieken en hun bezinning

Bedevaarten

Taizé

Taizé is een dorpje dat is gelegen in Oost-Frankrijk. Sinds 1940 bevindt zich daar een gemeenschap van katholieke, protestantse, anglicaanse en oosters orthodoxe broeders uit verschillende landen.
Drie keer per dag komen deze broeders en andere geïnteresseerden samen in de kerk van de Verzoening die na de Tweede Wereldoorlog door Duitse jongeren is gebouwd. De broeders van Taizé komen hier bij elkaar voor gemeenschappelijke gebedsvieringen, waarin zang en stilte centraal staan.
Als je als jongere naar Taizé komt betekent dit dat je te gast bent bij een gemeenschap die het verdiepen van de gemeenschap met God en het nemen van verantwoordelijkheid voor vrede onder en vertrouwen tussen mensen centraal stelt. Wat dit laatste aspect betreft is de vertrouwensband tussen christenen onderling een extra aandachtspunt. De gemeenschap van Taizé betekent dan ook veel voor de oecumene: het streven van christenen uit verschillende kerken naar eenheid.
Voor veel jongeren is het elkaar ontmoeten én het samen mediteren, bidden en zingen de drijfveer om naar Taizè te gaan. Hoewel Taizé geen typisch katholieke bedevaartsplaats is maar eerder een oecumenisch pelgrimsoord hangt er toch een haast katholieke sfeer omdat de broeders zich sterk hebben laten inspireren door het katholieke monnikendom en met name door de regel van St. Benedictus. Heiligenverering vormt zeker niet de aanleiding of de kern van het pelgrimeren naar Taizé, al heeft de stichter, Frère Roger Schutz (1915-2005), onderhand, zeker nadat hij in 2005 vermoord werd, wel een bijna heiligenstatus.

Ga terug naar Bedevaarten