Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Traditie

Kerkvaders

De titel ‘Kerkvader’ wordt gebruikt voor heilige mannen van grote wijsheid, gezag en heiligheid die leefden voor 800. Hun heiligheid moet officieel door de kerk zijn erkend. Ook moeten hun opvattingen orthodox zijn, dat wil zeggen in lijn met de traditie van de kerk. Voorbeelden: Athanasius van Alexandrië (295-373), Augustinus van Hippo (354-430) en Gregorius de Grote (540-604). De kerkvaders hebben een belangrijke betekenis voor de traditie. Zij hebben het geloof helpen verdiepen en hun argumenten werden gebruikt tijdens belangrijke kerkvergaderingen. Vooruitlopend op het Tweede Vaticaans Concilie was er zelfs een theologische stroming die door middel van een bestudering van de kerkvaders de theologie wilde herbronnen en vernieuwen (Nouvelle Théologie).

Ga terug naar Traditie