Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Eucharisatie

Het protestantse avondmaal

De protestantse kerken kennen twee sacramenten: het doopsel en het avondmaal (zij gebruiken het woord ‘eucharistie’ niet). Het criterium dat wordt gehanteerd, is dat de gebeurtenis waaruit het sacrament is voortgekomen in het evangelie moet zijn beschreven. De doop van Jezus wordt verhaald en ook staat geschreven hoe Hij zelf mensen doopte (Joh. 3, 22). Dat rechtvaardigt voor protestanten dat de doop als een sacrament kan worden beschouwd. Het sacrament van de maaltijd van Jezus, ‘avondmaal’ genoemd, is geworteld in het verhaal van het laatste avondmaal.

Hoewel katholieken en protestanten beiden het sacrament van de maaltijd van Jezus Christus erkennen, is hun opvatting van het sacrament verschillend. Protestanten wijzen de offergedachte volgens de katholieke leer af: zij geloven niet, dat het offer van Christus opnieuw wordt tegenwoordig gesteld. Ook geloven zij niet, dat brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Over de aanwezigheid van Jezus Christus bij het avondmaal wordt verschillend gedacht. In de lutherse opvatting is Hij werkelijk aanwezig in het sacrament: volgens Luther zijn het brood en het lichaam van Christus tegelijkertijd tegenwoordig, zonder dat het één in het ander verandert. In de calvinistische opvatting kan Jezus Christus niet aanwezig zijn in het sacrament, omdat Hij bij God in de hemel is. Volgens Calvijn worden de gelovigen tijdens het avondmaal echter wel met Christus verenigd, door de heilige Geest.

De verschillen in opvatting verhinderen helaas dat katholieken en protestanten samen kunnen deelnemen aan de maaltijd van de Heer.

Ga terug naar Eucharisatie