Katholieken en hun bezinning

Gewijde muziek

Hedendaagse gewijde muziek

Een componist en dichter van hedendaagse gewijde muziek die zowel in katholieke als in protes-tantse kerken veel invloed heeft is Huub Oosterhuis. Hij volgde het Ignatiuscollege in Amsterdam en trad in 1952 in bij de Jezuïeten en werd in 1964 tot priester gewijd. Hij schreef zijn eerste liturgische gezangen met Bernard Hijbers. Een aantal liederen van Oosterhuis is opgenomen in katholieke zangbundels als ‘Zingt Jubilate’ (1976); ‘Klein Dienstboek’ (1982) en ‘Gezangen voor de liturgie’ (1984). Ook het protestantse ‘Liedboek der kerken’ bevat liederen van Oosterhuis. In 2011 verscheen van zijn hand de bundel: ‘150 Psalmen vrij’, waaraan hij samen met o.a. Michel van der Plas sinds 1962 heeft gewerkt.

Zeer geliefde hedendaagse koormuziek is afkomstig uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk). Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed, met veel zang en een lange tijd van stilte en bezinning. Bekende organisten als Feike Asma (1912-1984), Everhart Zwart en Martin Mans vertolken gewijde muziek op het kerkorgel. Andere Nederlandse vertolkers van gewijde muziek zijn: Stef Bos; Rob Favier; Ralph van Manen en Arjan en Efi Knevel.

Populair is ook the New London Chorale: zij brengen muzikale bewerkingen van klassieke en gewijde muziek, waaronder een bewerking van de Matthäuspassion van Bach en de Messiah van Händel.

Ga terug naar Gewijde muziek