Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Godsdienstvrijheid

Het concilie was van mening dat ieder mens over een eigen waardigheid beschikt. Deze mens is door God bedoeld als een vrij mens. Dat betekent dat hem geen geloof kan worden opgedrongen, maar dat hij in staat moet zijn om uit vrije wil voor het goede, voor de ontmoeting met God te kunnen kiezen en hier zijn eigen antwoord op moet kunnen formuleren. Maar omdat de mens niet perfect is, hebben kerk en samenleving een rol om hem het goede voor te houden.

Deze standpunten werden vastgelegd in de verklaring Dignitatis humanae (1965). De verklaring leidde tot veel discussie binnen en buiten de kerk. Tegenstanders stelden dat er maar één ware godsdienst kan zijn, de katholieke, en dat het mensen helemaal niet vrij kan staan om niet voor dé waarheid te kiezen. Deze opvatting zou later leiden tot een breuk tussen traditionalisten (Pius X beweging) en het Vaticaan.

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie