Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Gemeenschappelijk en bijzonder priesterschap

Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over het volk van God als een volk dat door het doopsel en vormsel deel heeft aan het profetische, priesterlijke en koninklijke ambt van Jezus Christus (Lumen gentium II). Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen gaat over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van christenen voor de verkondiging van Gods Woord in woorden, gebed en daden in de wereld.

Binnen deze gemeenschappelijke roeping van het Gods volk ontdekken sommige mensen dat zij door God tot het priesterschap of het diaconaat en het religieuze leven worden geroepen. Dat priesterschap duiden we aan als het ambtelijk priesterschap (het gewijde ambt). Het concilie stelde in Lumen gentium 10 dat dit niet slechts gradueel maar wezenlijk verschillend is van het priesterschap van de gelovigen.

Dit onderscheid tussen gemeenschappelijk priesterschap en ambtelijk priesterschap leidt vaak tot spraakverwarring en misverstanden over de verschillende verantwoordelijkheden. Om de samenhang en de verschillen beter te begrijpen helpt het om naast Lumen gentium de decreten over het ambtelijk priesterschap (Presbyterorum ordinis) en de leken (Apostolicam actuositatem) te raadplegen.

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie