Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Doorwerking in Nederland

De eerste gevolgen van het concilie waren te merken in 1964 toen de volkstaal in de liturgie werd ingevoerd. In 1965 besloot de Nederlandse Bisschoppenconferentie om een landelijk pastoraal concilie te organiseren om te bespreken hoe de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie konden doorwerken in Nederland. Een jaar later keurde de bisschoppen ‘De nieuwe katechismus’ goed. Dit werk ademende de geest van het concilie, maar was niet geheel onomstreden. De paus eiste aanpassing van een aantal teksten welke leken af te wijken van de kerkelijke leer.

Het pastorale concilie kwam tussen 1968 en 1970 zes keer bij elkaar in Noordwijkerhout. Het lukte de deelnemers niet om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen. De verschillen over de interpretatie van het Tweede Vaticaans Concilie waren al te groot geworden. Deze verschillen lagen ten grondslag aan de grote polarisatie tussen conservatieve en progressieve stromingen die in de jaren daarna het kerkelijk leven zouden domineren.

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie