Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Oude testament

De boeken van het oude testament

Pentateuch

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Historische boeken

Jozua
Rechters
Ruth

1 Samuel
2 Samuel

1 Koningen
2 Koningen

1 Kronieken
2 Kronieken

Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester (+ Toevoegingen aan Ester)

1 Makkabeeën
2 Makkabeeën

Poëtische boeken

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach

Profetische boeken

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Baruch (+ Brief van Jeremia)
Ezechiël
Daniël (+ Toevoegingen aan Daniël)
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Ga terug naar Oude testament