Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Traditie

Concilie van Trente

Deze kerkvergadering werd in 1545 bijeengeroepen door paus Paulus III als een reactie op de lutherse, anglicaanse en calvinistische afscheidingen in de 16e eeuw. Het concilie duurde tot 1563. Het besloot tot de aanpak van een aantal misstanden die door de protestanten waren benoemd. Onder andere door versobering van de uitbundige middeleeuwse liturgie tot één ritus, de zogenaamde Tridentijnse Mis. Daarnaast werd er besloten tot een herstructurering van de priesteropleidingen en tot de verbetering van het geloofsonderricht aan de gelovigen door middel van prediking en catechismussen.

Ga terug naar Traditie