Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Traditie

Concilie van Nicea

In de veelkleurigheid van het jonge christendom van de eerste eeuwen ontstond een stroming, onder leiding van een zekere Arius uit Alexandrië, die stelde dat Jezus en de Heilige Geest niet goddelijk waren, maar slechts scheppingen van God. Jezus zou dan de eerstgeschapene zijn geweest. Deze ontkenning van de Drie-eenheid gaf aanleiding tot heftige debatten en politieke onrust in het Romeinse rijk. De net christen geworden keizer Constantijn grijpt in en roept in 325 een vergadering van 318 bisschoppen bij elkaar in Nicea om deze kwestie op te lossen. Het concilie stelt een geloofsbelijdenis op die het fundament wordt van de katholieke leer (het Credo). De leer van Arius werd veroordeeld.

Ga terug naar Traditie