Katholieken en hun bezinning

Bedevaarten

Bezinningsdagen in kloosters (retraite)

Retraite betekent een tijdelijke afzondering van de wereld om je aan overpeinzing en gewetensonderzoek over te geven. Een plek om je te bezinnen is een klooster. In het kloosterleven kan de stilte bewust worden gezocht. Veel kloosters liggen midden in de natuur. De natuur kan het helende effect van een retraite versterken.
Een retraite in een klooster is te vergelijken met een pelgrimstocht, omdat ook pelgrims over een ‘hogere’ waarheid: het leven of God willen nadenken. Een pelgrim kan op pelgrimstocht gaan om inspiratie te verkrijgen, tot bezinning te komen. Dit zijn ook kenmerken van (een) bezinningsdag(en) in een klooster.
Er worden in verschillende kloosters bezinningsdagen georganiseerd. Een bezinningsdag bestaat onder andere uit gesprekken en gebedsmomenten. Het bidden gebeurt op verschillende momenten van de dag. Zo is er een ochtendgebed, een avondgebed, een stilgebed.
Bij sommige kloosters kun je contact opnemen met een gastenpater of gastenzuster om als individu of als groep plaats te reserveren voor een paar dagen. Je kunt dan zelf invulling geven aan je verblijf. Deelname aan momenten van gebed en vieringen behoort vrijwel altijd tot de mogelijkheden.

Ga terug naar Bedevaarten