Katholieken en hun bezinning

Bedevaarten

Dit venster gaat over bedevaarten. Een bedevaart, ook wel pelgrimage genoemd, is een reis naar een bedevaartsoord. Dat is een plaats die een bijzondere betekenis heeft voor gelovigen. Velen hopen daar genade en zegen, genezing en nieuwe moed te ontvangen of zich te bezinnen door over het leven en God na te denken.

Waarom een bedevaart?

Iemand die op bedevaart gaat, wordt ook wel een pelgrim genoemd. De reden om op bedevaart te gaan, kan zijn dat hij of zij over het leven of God wil nadenken. Of om respect te betuigen aan een bijzonder iemand, inspiratie te verkrijgen, een poosje afstand te nemen van een hectisch bestaan, of om andere mensen te ontmoeten. Vroeger evenwel, was een veelvoorkomende reden het feit dat men een bepaalde zonde moest uitboeten.

Katholieke bedevaarten

 In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar zich een gebeurtenis uit het leven van Jezus heeft afgespeeld, martelaren zijn begraven, een heilige wordt vereerd, of waar verschijningen hebben plaatsgevonden. Andere plaatsen werden bekend vanwege (een) wonderbaarlijke genezing(en). Hoewel bovennatuurlijke verschijnselen vaak wel de aanleiding zijn waardoor een plek een bedevaartsplaats werd, ligt tegenwoordig de nadruk voor veel pelgrimerende katholieken op de bezinning op levens- en geloofsvragen. Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen zijn onder andere: Jeruzalem, Rome, Lourdes, Santiago de Compostela, Taizé en Padua.

Bedevaarten nog steeds in trek

Hoewel de ontkerkelijking in heel Europa nog steeds doorzet, zijn de meeste bedevaartsplaatsen onverminderd populair en nemen de aantallen pelgrims in bijvoorbeeld Rome en Lourdes zelfs toe. Dit heeft enerzijds te maken met verbeterde reismogelijkheden maar ook met de diepe ervaringen die pelgrims opdoen op hun reizen. Zowel tussen God en mens als tussen mensen onderling kan er heel veel gebeuren tijdens een pelgrimstocht.

Lees meer