Waarin katholieken geloven

Verlossing

Zonden

Zondigen is je bewust gedragen op een wijze die God niet wil. Het is kwaad doen aan jezelf, aan de mensen om je heen en aan God. Je zou kunnen zeggen: zonde is je bedoeling missen. Iets doen waar God je niet voor heeft bedoeld.

God is de Maker van de kosmos. Hij is de oorzaak van het leven, zo geloven christenen. God is daarom goed. ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’, schreef Jezus’ leerling Johannes in een brief (1 Joh. 1:5) die in de Bijbel is overgeleverd. Duisternis betekent hier kwaad en slechtheid

Maar in onze mensenwereld is wel kwaad. Dat zien we om ons heen gebeuren. We horen het op het nieuws. We merken het aan ons zelf als er slechte gedachten in ons opkomen. Dat donkere, dat boze wat we in onze wereld en onszelf meemaken past niet bij God. Want God is goed: Hij is het Licht.

Hoe kun je nou weten wat God goed vindt en hoe Hij ons heeft bedoeld? In de Bijbel staan veel verhalen van hoe mensen door vele eeuwen heen, ontdekten wat goed is in Gods ogen. De tien geboden verwoorden in een notendop wat goed is in Gods ogen. Ook Jezus heeft daar veel over gezegd. Het is allemaal terug te lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Bergrede en het Onze Vader.

Maar omdat wij niet helemaal goed zijn zoals God dat is, kunnen we niet zomaar naar God toegaan. Nu niet, en ook later niet als we sterven. We kunnen niet zonder meer naar de hemel.

Dat donkere in ons, uit ons leven en uit onze wereld, moet op één of andere manier eerst goed worden gemaakt. We moeten verlost worden van het kwade om naar God te kunnen gaan. Datgene wat je daarvoor doet noemen we een ‘offer’. Door Jezus’ kruisoffer is de macht van de zonde en de dood gebroken en de deur naar de hemel weer geopend.

Ga terug naar Verlossing