Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Genezing

Zeven hoofdzonden of kardinale zonden

Paus Gregorius I

In de Bijbel zijn diverse lijsten te vinden met zonden. Een zonde is in Bijbelse zin een daad of een houding die de mens van Gods genade verwijdert. In de kerk kwam al snel de vraag op wat nu wel en wat nu niet als zonde kon worden bestempeld. Hierachter lag de vraag welke daden nu absoluut gemeden moesten worden.
In de zesde eeuw maakte paus Gregorius I hier een overzicht van. Deze lijst was gebaseerd op oudere lijsten.

In de lijst van Gregorius worden de zeven hoofdzonden genoemd.
Deze zijn:

  1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
  2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)
  3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
  4. Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
  5. Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
  6. Ira (woede - toorn - wraak - gramschap)
  7. Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)

Wie deze lijst leest, zal bemerken dat deze punten tegenwoordig nog vaak als ondeugden gezien worden. Tegenover de hoofdzonden zijn dan ook zeven deugden geformuleerd: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moed (de kardinale deugden, van cardo: spil), en de theologale deugden van geloof, hoop en naastenliefde.

Schilderij van Jeroen Bosch, 7 hoofzonden

In de westerse cultuur hebben deze zonden vaak een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn ze een thema in de Divina Comedia van Dante en op een schilderij van Jeroen Bosch.
In de film 7even van regisseur David Fincher (met Morgan Freeman) is een seriemoordenaar aan het werk die de zeven hoofdzonden gebruikt om zijn moorden te plegen.
Ook vernoemde een bekend ijsmerk enige jaren geleden een serie van zeven ijsjes naar de zonden.

Ga terug naar Sacramenten van Genezing