Katholieken en hun vieringen (feesten)

Uitvaart

Zegen meegeven

Voordat een uitvaartdienst ten einde is en we de dode naar buiten begeleiden, is er een vast ritueel van zegening met wijwater en wierook (ook wel ‘absoute’ genoemd).

Wijwater

De voorganger besprenkelt, vaak in de vorm van een kruis, de kist met wijwater. Water is voor alle leven onmisbaar. Zo heeft het ook een grote rituele betekenis: het is én de bron én de stroom én de zee. En staat daarmee voor God zelf, die de oorsprong is, de bedding en de bestemming van heel ons bestaan. Al in de moederschoot spreken wij van ‘vruchtwater’, een veelzeggend woord: als je zelf leeft, mag je dan vruchtbaar zijn, rijk aan liefde. Dit wordt door de kerk bekrachtigd in het doopsel: we bidden je Gods zegen toe, nu en heel je leven lang. Als we sterven niet als eindpunt beschouwen, maar als doortocht, is de besprenkeling in de uitvaartdienst eenzelfde zegenwens voor wat komt. Water reinigt ook: mocht er nog iets onuitgesproken zijn tussen deze mens en een ander, schuld of pijn, mag dan bij deze overgang dit alles met dit water worden weggewassen, opdat je rein mag treden voor Gods aangezicht.

Wierook

Als Jezus geboren wordt (zie Kerstmis) staan herders vooraan bij het Kind: mensen van niks, nog geen dak boven hun hoofd. Met lege handen en een open hart ben je welkom! Ook wijzen komen, met koninklijke allure en gaven: goud, mirre en wierook. Door de ster geleid komen ze in Jeruzalem bij de koning: het blijkt er alleen om eigenbelang en macht te gaan; daar vind je God niet. Zij trekken verder en vinden de Moeder en het Kind in alle eenvoud: dan gaan ze door de knieën; dan leg je je hoogheid af, bied je je gaven aan. Jezus is geen koning van pracht en praal, macht en aanzien, maar van de nabijheid en medemenselijkheid en daarom zwaait de kerk eenieder van wie we afscheid nemen lof toe met ‘zijn koninklijke wierook’: in dankbaarheid om wat jij in je unieke mens-zijn inbracht en bijdroeg aan heel de levensstroom. En dat op de ijle weg, de weg die we niet met je kunnen gaan nu, onze goede wensen en gebeden je mogen vergezellen God tegemoet.

Ga terug naar Uitvaart