Waarin katholieken geloven

Hemel

Welke rol speelt de hemel voor katholieken, protestanten, moslims en iets-isten?

Hoewel katholieken en protestanten beide tot de christenheid behoren is er toch een opvallend verschil in geloofsbeleving wat het hiernamaals betreft. Omdat de protestantse leer vooral op de Bijbel en weinig op de traditie is gegrondvest, ligt de nadruk meer op het laatste oordeel en minder op de directe opname in de hemel. Bovendien heeft het idee van een plaats van zuivering, een vagevuur, bij de protestanten weinig ingang gevonden. Omdat in de katholieke traditie engelen en heiligen een grote rol spelen is de hemel voor katholieken ook dichter bevolkt en is de communicatie tussen hemel en aarde door het gebed op voorspraak van de hemelbewoners vanzelfsprekender. Niet alleen de protestantse kerkgebouwen maar ook de ‘protestantse hemel’ ziet er een stuk kaler uit. In hun opvattingen over het hiernamaals lijken islamieten en katholieken wat dat betreft meer op elkaar. Het hemels paradijs speelt ook voor islamieten een grote rol en zij kennen zelfs zeven hemelsferen. Ook engelen spelen als hemelbewoners en als boodschappers tussen hemel en aarde een grote rol. Opvallend is tenslotte dat veel buitenkerkelijke, zoekende of gelovige mensen openstaan voor de realiteit van de hemel. Degenen onder hen die niet in God als een persoon maar wel in ‘iets’ geloven (iets-isten) en zeggen: ‘er zal wel iets zijn’, bedoelen daar vaak niet alleen mee dat er misschien een God bestaat maar ook dat er zoiets als een hemel zou kunnen zijn. Net als het godsbegrip is de voorstelling van de hemel meestal tamelijk vaag.

Ga terug naar Hemel