Katholieken en hun bezinning

Bidden

Weesgegroet

Het Weesgegroet is een gebed tot Maria, de moeder van Jezus, en wordt gewoonlijk niet door protestantse christenen gebeden. Van de tekst van het Weesgegroet is het eerste deel gebaseerd op de begroeting van Maria door de engel Gabriƫl zoals die door de evangelist Lucas verhaald wordt (Luc. 1,28). Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,42 (de bezegeningswoorden van Elisabeth, de nicht van Maria). Het derde gedeelte van het gebed komt van de gemeenschap van gelovigen en is bij gelegenheid van het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd en aan de evangelische verzen toegevoegd. In de Nederlandse taal zijn van het Weesgegroet een Nederlandse en een licht afwijkende Vlaamse versie bekend. De Nederlandse versie van het gebed luidt als volgt:

Weesgegroet Maria, vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons zondaars,

Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ga terug naar Bidden