Waarin katholieken geloven

Maria

Weesgegroet en rozenkrans

Er zijn veel Mariagebeden. Het bekendste is het Weesgegroet:

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Een aantal woorden uit het Weesgegroet gaat terug op de tekst in het evangelie van Lucas. Als Maria bij haar nicht Elisabeth op bezoek gaat en haar begroet, zegt Elisabeth: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ (Luc. 1,42). Een bijzondere vorm van bidden tot Maria is het bidden van de rozenkrans. De rozenkrans bestaat uit een snoer kralen die je tijdens het bidden door je vingers laat glijden. De benaming ‘rozenkrans’ komt van één van haar vele erenamen: Roos zonder doornen. Hoe bid je de rozenkrans? Bij het kruisje bid je de geloofsbelijdenis, bij elke grote kraal een Onze Vader en bij elke kleine kraal een Weesgegroet. Tijdens het bidden van de rozenkrans kun je mediteren over de zogeheten blijde geheimen, geheimen van het licht, droevige geheimen en glorievolle geheimen van de rozenkrans. Het bidden van de rozenkrans is een herhaalgebed. Het gaat er niet zozeer om bij alle woorden stil te staan. Het gaat er eerder om door het vele herhalen in een bepaald ritme te komen, waardoor je los kunt komen en je geest afstand kan nemen van alledaagse beslommeringen.

Ga terug naar Maria