Katholieken en hun vieringen (feesten)

Kerstmis

Wat vieren we met Kerst?

Natuurlijk de geboorte van de Verlosser, Jezus Christus. Precies 9 maanden na de aankondiging van de engel Gabriël aan de maagd Maria op 25 maart, brengt zij haar Zoon ter wereld. We vieren dat het weer goed komt tussen God en de mensen. Immers, God zond Zijn eigen Zoon (vgl. Joh. 1,1-18) naar de aarde om ons te verlossen van het kwade. God wordt mens, opdat de mensen vergoddelijkt kunnen worden, zegt St. Augustinus.

We vieren de terugkomst van het licht. De dagen gaan lengen. Er is hoop. Alles komt weer goed.
We vieren ook dat we heel gezellig bijeen zitten in de beschutting van ons eigen huis en onze eigen familie. De ‘kerstmannetjesromantiek’! Alles moet kloppen. De feestdis moet klaar staan. Het huis moet tiptop zijn versierd. De lampjes en kaarsjes moeten branden. Het is het familiefeest bij uitstek. We hebben massaal inkopen gedaan. De winkels en etalages zijn versierd en de kerstmuziek hoor je alom. Het authentieke christelijke kerstverhaal en de hedendaagse kerstromantiek met kerstman en rendieren lopen vaak over in elkaar.

Ga terug naar Kerstmis