Katholieken en hun bezinning

Bidden

Voorbede

In de voorbeden in een eucharistie- of een gebedsviering worden de noden en vragen van de geloofsgemeenschap en de maatschappij in gebed voor God gebracht. In voorbeden wordt vaak gebeden voor de leiders in kerk en wereld, om vrede, voor zieken en stervenden, etc. Ook worden namen van overleden gelovigen genoemd. De geloofsgemeenschap bidt voor de zielenrust van de genoemde overledenen. Gelovigen die een dierbare hebben verloren kunnen vragen of er voor hun geliefde wordt gebeden. Katholieken geloven dat tijdens de eucharistieviering het offer van Jezus aan het kruis tegenwoordig wordt gesteld en dat Jezus zelf in ons midden komt onder de gedaanten van brood en wijn. De verdiensten van dat heilig offer worden met de overledene in verband gebracht, zodat die daar deel aan kan krijgen. Doordat de kerk voor het opdragen van een heilige Mis ook een bepaald bedrag vraagt ter dekking van de kosten, spreekt men in het dagelijks taalgebruik wel van ‘een mis bestellen’. Mooier is het te spreken van een heilige Mis laten opdragen voor…

Ga terug naar Bidden