Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Kerk

Vier kenmerken van de Kerk

In de geloofsbelijdenis van de Kerk wordt de Kerk beschreven als één, heilig, katholiek en apostolisch. Één is ze doordat er één onzichtbaar Hoofd is, dat alles coördineert, Christus, en een zichtbaar hoofd, de paus. Zo heeft ze een eenheid van leer en leven (vgl. Hand. 2,42-47; 4,32-36).

Heilig is ze vanwege haar hoofd, Christus, Maria en de heiligen, naast haar heilsmiddelen, de sacramenten en het heilig Woord van God. Mensen in haar schoot zijn echter zondaars, die voortdurend tot zuivering zijn geroepen.

Katholiek betekent dat ze algemeen is, en alles wat waar is en heilig in zich kan opnemen. Zo kan ze een wereldwijde gemeenschap vormen, met verschillende culturen.

Apostolisch wil zeggen dat ze gebouwd is op het fundament van de apostelen, en door de apostolische overlevering nog steeds haar gezag en helende kracht ontleent aan haar Heer.

Ga terug naar Kerk