Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Hervormingen

Verwijzingen

Literatuur

Calvijn en de Nederlanden
Apperloo-Boersma, Karla en Herman J. Selderhuis
Alblasserdam 2009

Christelijke Encyclopedie, delen I-III
Kampen 2005

Nederlandse religiegeschiedenis
Eijnatten, Joris van en Fred van Lieburg
Hilversum 2005

Mijn school is katholiek!
Inleiding in het katholicisme
Hoffenkamp, Martha
’s-Hertogenbosch 2011

Nederlandse kerkgeschiedenis
derde druk
Jong, Otto J. de,
Nijkerk 1985

Geloven in de Lage Landen
Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom
Nissen, Peter
Leuven 2000

Calvijn
Veen, Mirjam van,
Kampen 2006

De 95 stellingen op: www.refo500.nl

Muziek

Matthäus Passion
Johann Sebastian Bach,

De Geneefse psalmen

Sweelinck, Psaumes français & Canciones Sacrae, Cappella Amsterdam, Daniel Reuss, Harmonia Mundi

Film, DVD

Luther
(Regie: Eric Till | Cast: Joseph Fiennes (Maarten Luther), Bruno Ganz (Johann von Staupitz), Peter Ustinov (Friedrich der Weise), Claire Cox (Katharina von Bora) e.a.) 2004 -DVD 2008

Websites

www.therealpresence.org

Auteur

Drs. Jaap van den Akker
Predikant en kerkhistoricus

Ga terug naar Hervormingen