Waarin katholieken geloven

Verlossing

Verwijzingen

In de volgende liedtekst wordt de band tussen offer en openen van de gesloten schepping/ eeuwigheid op een poëtische wijze verduidelijkt:

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,          

sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

(Uit: Gezangen voor Liturgie, 407)

Auteur

Ton Kruse
Beeldend kunstenaar, docent kunstvakken en theoloog.

 

Ga terug naar Verlossing