Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Tien geboden

Verwijzingen

Bijbel

De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald
Willibrordvertaling-1978
’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, 1994

De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald
Willibrordvertaling. Geheel herziene uitgave 1995
’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, 1995 (diverse edities)

De Bijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met Deuterocanonieke Boeken
’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, Leuven: Vlaamse Bijbelstichting, 2004 (diverse edities)

Literatuur

NBV Studiebijbel
De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties (NBG/KBS)
Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed, 2008 (ISBN 978 90 6539 3296)

SCHRIFT
Tweemaandelijks tijdschrift over de Bijbel. Utrecht: Gooi en Sticht / Kok.

Websites

www.bijbel.net

www.biblija.net

Auteur

Dr.  Albert Kamp
Theoloog en bijbelwetenscahpper, werkzaam bij de Katholieke Bijbelstichting (KBS)

Ga terug naar Tien geboden