Katholieken en hun vieringen (feesten)

Uitvaart

Verwijzingen

Als je ‘uitvaart’ googelt komen er tientallen pagina’s met sites en links, teveel om op te noemen. Wel is het lastig om echt bij dit venster aansluitende achtergrondinformatie te vinden, vaak is wat je aanklikt gelijk (veel) breder.

Misschien is het het beste als je naar extra informatie zoekt, het betreffende woord in te typen. Zo krijg je bij ‘Requiem’ en ‘In paradisum’ gelijk tal van verwijzingen en kun je de kerkelijke gezangen ook direct te horen krijgen.

De ervaring leert dat veel mensen die zelf een uitvaart van een naaste vorm (moeten) geven, heel gericht op het internet op zoek gaan naar wat bij déze overledene in déze (familie)omstandigheden aansluit en dit verwoordt in toepasselijke teksten en gedichten, vertolkt in liederen of instrumentale muziek. Gun jezelf en elkaar als je dit voor een uitvaart leest ook echt die persoonlijke ruimte en aandacht.

Wel moet je je realiseren dat een kerkelijke uitvaart een eigen waardig kader biedt en dat dus ook regels en beperkingen gelden: niet alles kan en mag zomaar. Het is goed tijdig informatie in te winnen bij de mensen van je lokale kerk en te overleggen met de voorganger(s) van avondwake of uitvaartdienst.

Auteur

Jos van Os
Theoloog en pastoraal werker in de St.Jan de Doperparochie Vecht en Venen.

Ga terug naar Uitvaart