Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Kerk

Verwijzingen

Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van:

J. Wissink (2003). Een Kerk met toekomst? In: Een Kerk met toekomst? De katholieke Kerk in Nederland 1960 – 2020. S. Hellemans e.a. red. Meinema, 138-159

H. Witte (2011). Kan ecclesiologie enige oriëntatie bieden? Inleiding op de Publieksdag ‘Welke Kerk voor de 21e eeuw?’ op 17 juni 2011 van de Faculteit Katholieke Theologie

Documenten Vaticanum II:
Lumen gentium, Gaudium et Spes, Apostolicam actuositatem, te vinden op:
http://www.rkk.nl/katholicisme/vaticanum-II/inhoud.html

Websites van de bisdommen in Nederland

Websites van parochies in Nederland

Websites van katholieke bewegingen: Contact Rooms-katholieken, Katholieke Jongeren Dagen, Charismatische Vernieuwing, Focolare, Werkgroep Katholieke Jongeren, de Ark-gemeenschap, Sant’Egidio, Marriage Encouter, Small Church Communities, Neo-catechemunaat, Broeders van Sint Jan, Biddende moeders, et cetera.

Auteur

Dr. Toke Elshof
Universitair docent catechetiek aan de Faculteit Katholieke Theologie – Universiteit van Tilburg.

Ga terug naar Kerk