Katholieken en de samenleving

Katholieke Sociale Leer

Verwijzingen

Literatuur

Pauselijke raad voor rechtvaardigheid en vrede. Compendium van de sociale leer van de kerk. Brussel: Licap, 2007

Borgman, E. Want de plaats waarop je staat is heilige grond, God als onderzoeksprogramma. Amsterdam: Boom, 2008

Caspers, T. Proeven van goed samenleven. Inleiding in het katholiek sociaal denken. Baarn: Adveniat, 2012

Dorr, D. Option for the poor : a hundred years of Vatican social teaching. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1993

Draulans, V. Traditie met toekomst? Sociale beweging en christelijke inspiratie. Amersfoort/Leuven: Acco, 1996

Dwyer, J. (ed.). The New Dictionary of Catholic Social Thought. Collegeville, Minnesota, Liturgical Press, 1994

Leuninger, E. Einführung in die Katholische Soziallehre, Ein Arbeitsbuch für das Gruppen- und Selbststudium. Berlijn: LIT VERLAG, 2009

Rauscher, A. Handbuch der Katholischen Soziallehre. Berlijn: Duncker & Humblot, 2008

Salemink, T. Katholieke kritiek op het kapitalisme, 1891-1991: honderd jaar debat over vrije markt en verzorgingsstaat. Amersfoort: Acco, 1991

Websites

De genoemde documenten zijn te vinden op www.rkdocumenten.nl

http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/59/katholiek_sociaal_denken

Auteur

Drs. Thijs Caspers
Theoloog werkzaam bij VKMO-Katholiek Netwerk, aandachtsveld: beleid & identiteit

Ga terug naar Katholieke Sociale Leer