Katholieken en hun vieringen (feesten)

Eerste Communie

Verwijzingen

Literatuur

Blijf dit doen, eerste communieproject, begeleidersboek + deelnemerspakket, Liesbeth Stalmeier, Adveniat Geloofseducatie, Baarn 2011

Feestalbum van mijn eerste communie, V. Aldjidi, KBS, Den Bosch 2006

Het begon met licht, Bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts, Adveniat Geloofseducatie, Baarn 2010

Het bruiloftsmaal van het Lam, Scott Hahn, De Boog, Utrecht 2006

Onder de straalkracht van Gods liefde, een handreiking bij de eucharistische aanbidding, J. Bots, Petrus Canisiusstichting, Tegelen 2000

4 met ons, cd, 21 vaste gezangen voor kinder- en tienerkoor, www.code-music.nl

Websites:

Catechismus van de Katholieke Kerk, Gooi en Sticht, Kampen 2008
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1203

Paus Pius X, Quam singulari (1910)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quam_singulari

Paus Paulus VI, Mysterium fidei (1965)
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=392

Auteur

Drs. Liesbeth Stalmeijer
Theologe en bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom Rotterdam

Ga terug naar Eerste Communie