Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oecumene

Verwijzingen

Literatuur

Oecumene als leerproces, Hoedemaker, B./ Houtepen, A./ Witvliet, T., Meinema, 2005 (herz. druk)

Heel de kerk, Houtepen, A./ Roes, J., Gooi en Sticht, 1977

Een rijke oogst, Kasper, W., Uitgeverij abdij van Berne, 2011

Vijf essays over oecumene: bij gelegenheid van 50 jaar Sint Willibrord Vereniging, Schaaf, Y., Sint Willibrord Vereniging, 1998

Websites

www.taize.fr/nl

www.focolare.nl

Voor de visie van de katholieke kerk op de oecumene, zie het officiële Oecumenisch directorium (1993):
http://www.oecumene.nl/files/Documenten/Oecumenisch_Directorium.pdf

Het Vaticaans concilie heeft een eigen document:
http://www.rkk.nl/katholicisme/vaticanum-II/concilietekst_FCon_tekstID5.html

Auteur

Aad van Kints
Katholiek verband CNV onderwijs.

Ga terug naar Oecumene