Katholieken en hun vieringen (feesten)

Kruis

Verwijzingen

Beeldende kunst

Kruisweg van de stilte
Een serie schilderijen over het lijden en sterven van Jezus, geschilderd door Armand Demeubelmeester in expressionistische stijl.
Sint Sixtusabdij te Westvleteren (Vlaanderen).
Te zien van 1 april 2012 – 1 juli 2012 in Sint Catharinakerk te Maaseik.
www.kruiswegvandestilte.be
Literatuur verkrijgbaar in de Sint Salvatorkathedraal te Brugge.

Kruisweg (in expressionistische stijl) van Albert Servaes.

Kruisweg van Aad de Haas in de Cunibertus kerk van Wahlwiller (Limburg).

Muziek

Matthäus Passion
Johann Sebastiaan Bach
Op CD verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
Op diverse plaatsen ten uitvoer gebracht in de tijd vóór Pasen

Missa Chorales – Via Crucis
Franz Liszt (Hyperion)

Seven Last Words from the Cross
James MacMillan (Naxos)

Literatuur

Bijbelse encyclopedie
Uitgeverij Kok, Kampen 1979

Ecce Homo – Schouwen van de weg van liefde/ contemplating the way of love
Titus Brandsma & Albert Servaes
Peeters (Jos Huls ed.), Leuven 2003

Heilige geschiedenis
Leerboek voor de heilige geschiedenis – I. Snoek
Uitgeverij J.N. Voorhoeve (Den Haag)
13e druk

Kunst zonder kerk – Nederlandse beeldende kunst en religie 1945 – 1990
Joost de Wal, Amsterdam University Press 2002

Summa encyclopedie
Encyclopedie en woordenboek
Editie 1977

Websites

Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland

www.religieuserfgoed.nl
Onder ‘erfgoed’ een objecten ABC: een trefwoordenlijst van alle voorwerpen die zich bevinden in de Nederlandse kerken.
Onder ‘modern’ een overzicht van moderne kunstenaars die het Bijbelse verhaal op een eigentijdse wijze verbeelden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross
Over verschillende soorten kruisen.

www.shroud.com
Over de lijkwade van Turijn, waarop een gekruisigde man te zien is, die precies beantwoordt aan de beschrijvingen in het evangelie.

http://www.frugalsites.net/jesus/crucifixion.htm

Auteur

Sjerp Vormeer
Directeur protestants christelijk primair onderwijs

Ga terug naar Kruis