Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Vormsel

Verwijzingen

Als je ‘Vormsel’ googelt komen er tientallen pagina’s met sites en links, teveel om op te noemen. Alle achtergrondinformatie, maar ook tal van teksten die bij Vormsel(voorbereiding) zinvol en bruikbaar zijn, zijn zo te vinden. Zie bijv. www.vormsel.nl

Bij ‘Levensmoment Vormsel’ schrijft Frederique Prinsen, pastoraal werkster in de St. Maartenparochie van het aartsbisdom Utrecht, boeiend over het Vormsel in samenhang met het geheel van het katholieke geloof; ook als je er zo je twijfels bij hebt. Zie: www.parochie-sintmaarten.nl

Klik je op ‘Kerknet, catechese bij het Vormsel’, dan zie je  de uitgebreide opzet van Vormselvoorbereiding in het Belgische bisdom Hasselt. Zie: www.kerknet.be

Op YouTube vind je ook filmpjes over het Vormsel, bijv. van priester Ghijhonings die het Vormsel in een paar minuten uitlegt; en een filmpje ‘Gevormd voor het leven’, over een meisje Julie dat veel vragen heeft bij gevormd worden in de kerk en er in een soort droom ’s nachts ineens heel direct over hoort en ziet.

Het bisdom Rotterdam verspreidt geloofsboekjes rond de zeven sacramenten, dus ook over het Vormsel. Het is verhelderend hoe een en ander daar, met foto’s en al, bij elkaar staat. Zie: www.bisdomrotterdam.nl onder ‘geloofsboekjes’.

Vormselvoorbereiding:

Project ‘In Vuur en Vlam’; deelnemerspakket en begeleidersboek. Uitgave Adveniat in samenwerking met het bisdom Rotterdam. Zie: www.adveniat.nl

Materialenkoffer voor vormelingen:

Het geheim van het vuur; met tienerbijbel, bijbelquiz, deugdenspel en aandachtshoek. Uitgave Katholieke Bijbelstichting i.s.m. het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Zie: www.adveniat.nl

Magazine voor ouders van vormelingen:

Groeien ! Dit magazine wil je vanuit een christelijke inspiratie als ouder ondersteunen bij het omgaan met de levensvragen van je tiener. Zie: www.adveniat.nl

Auteur

Jos van Os
Theoloog en pastoraal werker in de St. Jan de Doperparochie Vecht en Venen.

Ga terug naar Vormsel