Katholieken en hun bezinning

Mediteren

Verwijzingen

Literatuur

Lex Boot (red). Handboek christelijke meditatie, Vertrekpunten, wegen en vruchten. Zoetermeer 2011, 2012, 2e druk

In dit boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de christelijke meditatie, lectio divina, de Ignatiaanse methode van mediteren, mediteren met iconen, mediteren met kinderen, meditatie en mededogen, e.d.

Kitty Bouwman en Kick Bras. Werken met spiritualiteit. Kampen 2001

Kitty Bouwman. Spiritualiteit van je kind. ‘Mam, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen.’ ‘s Hertogenbosch 2007

Kick Bras. Tussen hemel en aarde; meditatie en de geestelijke weg. Kampen 2006

Herademing, oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Kampen/ Utrecht (1993 tot heden)

Dit tijdschrift biedt aandacht aan christelijke (katholieke) meditatie.

Franz Jalics. De contemplatieve weg. Gent 2006

Thomas Merton. Contemplatief gebed (Vertaling is verzorgd door Kick Bras.). Zoetermeer 2003

Alla Selawry, Filokalia. Het innerlijk gebed. Deventer, 2002

Een jaar wijsheid uit de abdijen. Samengesteld door Maria ter Steeg. Tielt 2010

Kees Waaijman. Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Gent/ Kampen, 2000

Kees Tholens. Teksten om bij stil te staan. Zoetermeer 1984

 

Websites

www.wccm.nl
(world community for christian meditatian: meditatie vanuit de christelijke traditie).

www.herademing.nl
(oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek)

www.isodorusweb.nl

www.pkn.nl / www.vacare.nl

www.gaandeweg.nl
(vereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland en Vlaanderen)

www.jezuieten.org

www.ignatiushuis.nl

www.barmhartigheid.nl

 

Dvd’s en cd’s

Meditatieve liederen uit Taizé

Meditatieve muziek uit Chevetogne

 

Personalia

Drs. Kitty Bouwman, katholiek theologe. Ze is werkzaam als spiritueel vormingswerker onder andere bij Arkade-Cilon, en als geestelijke begeleidster (aangesloten bij Gaandeweg). Ze is bezig met de afronding van een proefschrift over de mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijk moederschap bij Augustinus. Ze is voorzitter van de redactie van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit (www.herademing.nl). Ze is bestuurslid van de Stichting Oecumenische Spiritualiteit.

Ga terug naar Mediteren