Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Contemporaine ontwikkelingen

Verwijzingen

Documenten Tweede Vaticaans Concilie: Lumen gentium, Gaudium et spes, Dignitatis humanae, Nostra aetate, Ad gentes divinitus. Te vinden op: http://www.rkk.nl/katholicisme/vaticanum-II/inhoud.html

Dominus Jesus
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=78

Jozef Ratzinger, Geloof, Waarheid en Tolerantie. Lannoo, 2008

Auteur

Dr. Toke Elshof
Uuniversitair docent catechetiek aan de Faculteit Katholieke Theologie – Universiteit van Tilburg.

Ga terug naar Contemporaine ontwikkelingen