Katholieken en hun vieringen (feesten)

Liturgie

Verwijzingen

Over vieringen, liturgie van de Heilige Mis, kerkelijk jaar, liturgische kleding:

‘Mijn school is katholiek!’
Martha Hoffenkamp
Uitgeverij Adveniat Geloofseducatie B.V., ’s-Hertogenbosch, eerste druk 2011

Over kerkelijk jaar en liturgie:

‘Liturgiek’
M.A. Vrijlandt
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, derde druk 1992

‘Fragmenten en bouwstenen…Liturgie maken – Een tekst en werkboek’
Jan de Jongh
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2005

Over liturgie in de Paastijd:

‘De honderd dagen rond Pasen…Liturgie maken in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren’
Jan de Jongh
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, tweede druk 1997

Verhalen voor kinderen over de dagen van het kerkelijk jaar:

‘Een jaar vol kleuren’
Kolet Janssen en Stijn Claes
NV Uitgeverij Altiora, Averbode 2001

Muziek

The Priests
(drie priesters zingen gewijde muziek als: Avé Maria; Panis Angelicum; Abide with me en O Holy Night)
www.thepriests.com

Chant
(gewijde gregoriaanse muziek gezongen door the cistercian monks of Stift HeiligenKreuz)

Bendecid al Senor
Taizéliederen opgenomen in Taizé

Jubilate
Taizéliederen opgenomen in Taizé

Auteur

Sjerp Vormeer
Directeur protestants christelijk primair onderwijs

Ga terug naar Liturgie