Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Apostelen

Verwijzingen

Literatuur

  • Bijbel (Willibrord ’78 en De Nieuwe Bijbelvertaling)
  • Constituties en decreten Vaticanum II (www.stvitus.nl/concilie):
    • Decreet ‘Christus Dominus’ over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk
    • Dogmatische constitutie ‘Lumen Gentium’ over de kerk (hoofdstuk III ‘de hiërarchische inrichting’)

Websites, films

Auteur

Jochem van Velthoven
Priesterstudent Bovendonk

Ga terug naar Apostelen