Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Overleden Gelovigen

Verwijzingen

Literatuur

Wat komt er na de dood?
Anselm Grün
2010
Grün gaat in dit boek in op dood en eeuwig leven in Bijbel en kerkelijke traditie. Hij geeft antwoord op de vraag wat de betekenis is van dood en eeuwig leven voor gelovigen, en waarom gelovigen hoopvol in het leven mogen staan.

Dood. En dan?
Wim Weren
2010
Naast de stem van het geloof in de verrijzenis zijn er, vanuit het perspectief van de Bijbel, nog andere stemmen over de dood. Weren laat deze klinken in dit boek. Hij beschrijft perspectieven op de dood vanuit onze moderne cultuur (zoals verhalen, schilderijen, films). De auteur kiest voor de stem die verkondigt dat een leven dat met God verbonden is een open einde kent.

Dankbaar voor wie je was
B. Ebbinge, B.W. Ebbinge
2011
Een verzameling korte poëtische en bemoedigende teksten die bij afscheid en verdriet kunnen helpen om woorden te vinden.

Muziek

Requiem van Mozart (1756-1791)
Requiem van Verdi (1813-1901)
Requiem van Fauré (1845-1924)
Ein deutsches Requiem van Brahms (1833-1897)
War Requiem van Britten (1913-1976)

Auteur

Wim Luiken
Identiteitsbegeleider St. Arkade-Cilon, Amsterdam

Ga terug naar Overleden Gelovigen