Katholieken en de samenleving

Katholiek Onderwijs

Verwijzingen

Onderwijs besturen — in vertrouwen
Bond KBVO, 2010
www.bondkbo.nl

Katholiek Onderwijs: een traditie met toekomst, 2010
Bond KBVO, 2010

Katholiek Onderwijs: Het vertrouwen waard (brochurereeks)
Bond KBVO, 2010
www.bondkbvo.nl

Op school ‘het katholieke’ bekend maken, 2011
Karin Melis
Bond KBVO, 2010

Mijn school is katholiek!
Martha Hoffenkamp
Adveniat Geloofseducatie B.V., 2011

Kiezen en Delen, de kracht van katholiek onderwijs
DVD
Bond KBO en KBVO

Nederlandse Bisschoppenconferentie, Bezield en zelfbewust
Secretariaat RKK – Utrecht

IKO-reeks van publicaties over katholiek onderwijs
www.iko.kun.nl

NartheX, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie
Een uitgave van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst
www.vdlginfo.nl

Schoolbestuur
Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs
Uitgave Bond KBO en KBVO

Auteur

Dr. Jan van Oers
Pabo-docent en Beleidsadviseur onderwijs en Identiteit (VKO)

Ga terug naar Katholiek Onderwijs