Katholieken en hun bezinning

Vasten

Aswoensdag en Goede Vrijdag

Op Aswoensdag en Goede Vrijdag is het volgens het kerkelijk wetboek van 1983 een verplichte vastendag voor katholieken. Dit houdt in dat alle katholieken tussen de 18 en 60 jaar op die dagen slechts één volledige maaltijd mogen nemen. Het onthouden van vlees is vanaf 14 jaar en ouder.

Aswoensdag

foto: Christian van de Heijden

Als de klok dinsdagnacht twaalf uur slaat begint de vastentijd. Aswoensdag is dan begonnen. Gelovigen gaan naar de mis en halen dan een askruisje. Het askruisje wordt door de priester of diaken op het voorhoofd van de gelovige aangebracht. De as is afkomstig van verbrande palmtakken. Tijdens het maken van het askruisje zegt de priester of diaken: ‘Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’. De tijd van gebed, versterving en het doen van goede werken is dan aangebroken.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag is er geen eucharistieviering. Wat gelovigen kunnen doen op Goede Vrijdag is de kruisweg bidden. Ze lopen daarbij dan in de kerk langs de 14 staties. Dit zijn afbeeldingen van Jezus tijdens zijn lijdensweg tot zijn dood aan het kruis. Het is een dag van inkeer.
Tijdens de viering op de avond van Goede Vrijdag wordt ook het passieverhaal voorgelezen. Ook wordt Jezus’ kruis vereerd door ervoor te buigen, het te kussen en het te versieren met bloemen. De viering wordt afgesloten met een communieritus waarna de heilige Hosties in processie naar een rustaltaar worden gebracht.

Ga terug naar Vasten