Katholieken en de samenleving

Missie

Verwijzingen

Film

The Mission
Speelfilm van Roland Joffe, met Robert de Niro en Jeremy Irons

Websites

www.missio.nl

www.mensenmeteenmissie.nl

www.miva.nl

www.dare2go.nl

www.cordaid.nl

www.vastenaktie.nl

www.fides.org

Literatuur

In soutane op de motor
Verhalen van oud-missionarissen

Don Goossens en Jesse Goossens
Rotterdam, Lemniscaat, 2008

Brengers van de Boodschap
Geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II
Jan Derix
Nijmegen, Valkhof Pers, 2009

Kerkelijke documenten over missie: Romeinse (Vaticaanse) documenten www.rkdocumenten.nl

Ad Gentes
decreet van het Tweede Vaticaans Concilie, over de missieactiviteit van de Kerk, 1965

Populorum Progressio
encycliek van Paus Paulus VI, 1967

Redemptoris Missio
encycliek van Paus Johannes Paulus II, 1990

Brieven van de Nederlandse Bisschoppen www.missio.nl

Een nieuw missionair tijdperk
Bisschoppelijke brief van de Bisschoppen van Nederland, 1974

Getuigen van de hoop die in ons leeft
Bisschoppelijke brief van de Bisschoppen van Nederland, 2006

Marianne Baijens (1963)
Theologe, werkzaam bij Missio/ Pauselijke Missiewerken als coördinator van het bureau.
Houdt zich bezig met educatie, communicatie en fondsenwerving.

Auteur

Drs. Marianne Baijens
Theologe coördinator Pauselijke Missiewerken

Ga terug naar Missie