Waarin katholieken geloven

Heilige Geest

Verwijzingen

Wil je meer over de heilige Geest lezen? In dat geval kun je het beste beginnen met de Bijbel. De evangeliën verhalen bijvoorbeeld over Jezus’ doop door Johannes de Doper in de Jordaan. Het boek over de H. Geest is eigenlijk het  boek Handelingen, waar je dikwijls leest  hoe de heilige Geest Jezus’ leerlingen leiding en kracht geeft om vol geestdrift de blijde boodschap te verkondigen. Twee toegankelijke voorbeelden die je op weg kunnen helpen bij het lezen.

Literatuur

Er zijn weinig kwalitatief goede en complete boeken over de heilige Geest geschreven. Maar er zijn uitzonderingen. Zo heeft de theoloog Yves Congar een héél goed en compleet werk over de Geest afgeleverd. Het is echter niet altijd even makkelijk leesbaar.

Yves Congar, I believe in the holy Spirit, 1983

Andere interessante boeken zijn:

P. Hamans, De Heilige Geest werkt in ons, Tegelen: Petrus Canisiusstichting, 1997

Regis de LaHaye, Kom Schepper Geest. Gebeden tot de Heilige Geest, Boekencentrum, 2004

Uit charismatische hoek zijn er de nodige werken te raadplegen:

Edward D. O’Connor, The Pentecostal movement in the Catholic Church, Notre Dame: Ave Maria Press, 1971

Vinson Synan, The Century of the Holy Spirit. 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal 1901-2001, Nashville: Thomas Nelson, 2001

Cees en Paul van der Laan, Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland 1907-2007, Kampen: Kok, 2007

Films

Carlo Cresto-Dina, Bienvenido espirito santo, 1997

Auteur

Drs. Thijs Caspers
Theoloog werkzaam bij VKMO-Katholiek Netwerk, aandachtsveld: beleid & identiteit

Ga terug naar Heilige Geest