Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oosterse Kerken

Verwijzingen

The Blackwell Companion to Eastern Christianity
Ken Parry (ed.)
Wiley-Blackwell, 2010

Pokrof, Oosterse christenen, kerken en culturen
uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Utrecht
(tijdschrift 5 keer per jaar)

Katholieke Vereniging voor Oecumene www.oecumene.nl
030 2326907

Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ www.orthodoxen.nl

Verschillende CD’s met Byzantijns-Slavische kerkzang van de abdij Chevetogne in België zijn in de meeste muziekzaken met klassieke muziek en wereldmuziek te koop.

Deel van een Roemeens-orthodoxe dienst

Fragment van een Syrisch-orthodoxe dienst in Jeruzalem

Auteur

Drs. Leo van Leijsen
Medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Ga terug naar Oosterse Kerken