Waarin katholieken geloven

Maria

Verschijningen van Maria

In de loop der tijden kwamen verhalen naar voren van mensen die zeiden dat Maria aan hen was verschenen. Het is overigens opvallend dat verschijningen zich juist voordoen bij arme en onaanzienlijke mensen en vaak kinderen. De bekendste Mariaverschijning is die in Lourdes waar Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous verschijnt. Maria vraagt haar een bron te graven op een bepaalde plek. Dat doet Bernadette en er komt water te voorschijn uit de grond. Voor dit helende ‘Lourdeswater’ gaan nog jaarlijks vele gelovigen op bedevaart. Want dat zie je bij al die plaatsen waar Maria verschenen is, gebeuren: het wordt een bedevaartsoord. Lourdes is echter niet de enige plaats waar Maria is verschenen. Zo is er Guadaloupe in Mexico-Stad waar Maria in 1531 verscheen aan Juan Diego en ook Fatima in Portugal waar Maria in 1917 verscheen aan drie herderskinderen. Is Maria ook echt aan hen verschenen? Iedereen kan dat wel beweren. Dat snapt de kerk ook en daarom worden verhalen van verschijningen aan streng onderzoek onderworpen. Soms is het overduidelijk dat er sprake is van misleiding. Andere keren heeft de verschijning een natuurlijke oorzaak. Denk aan de beeldjes van Maria die spontaan zouden gaan huilen. Overigens wil dat niet zeggen, dat mensen met opzet de zaak bedriegen. Maar het kan een onderzoek van de kerk niet doorstaan. En andere keren kan de kerk alleen maar vaststellen dat het wel om een bovennatuurlijk gebeuren moet gaan. De gebeurtenissen kunnen op geen enkele manier worden verklaard.

Ga terug naar Maria