Katholieken en de samenleving

Katholiek Onderwijs

Veelvormigheid

In de tijd van de verzuiling was de katholieke school een school voor, van en door katholieken. Doel van de katholieke school was toen om leerlingen op te leiden tot ware en deugdzame katholieken. Die tijd is voorgoed voorbij. Op dit moment kennen de meeste katholieke scholen een diverse schoolbevolking en lerarenbestand. Katholieke scholen zijn in feite multireligieuze scholen geworden met alle consequenties van dien. Kinderen met een andere culturele en/ of levensbeschouwelijk achtergrond zijn welkom en nemen deel aan het godsdienstonderwijs en vieringen. Dat wil niet zeggen dat katholieke scholen niet meer vanuit het zelfde mensbeeld – de mens als relationeel wezen met recht op een volledige ontplooiing van zijn gaven – en dezelfde religieuze inspiratiebron(nen) zouden kunnen werken. Katholiek onderwijs benadrukt in deze situatie juist zijn diaconale functie waarbij het zijn diensten aanbiedt aan de hele samenleving en niet aan een bepaald deel van de bevolking. Het christelijk geloof en de katholieke traditie hebben daarbij nog steeds een voorkeurspositie maar sluiten geenszins de inbreng van andere inspiratiebronnen bij voorkeur uit. De katholieke school van de 21ste eeuw is een andere dan die van de verzuiling (eerste helft 20ste eeuw). Zo is er bijvoorbeeld de laatste jaren ook sprake van een hernieuwde belangstelling voor de katholieke identiteit van scholen en blijkt uit onderzoek dat de meeste katholieke scholen hun identiteit niet kwijt willen maar willen verdiepen.

Ga terug naar Katholiek Onderwijs