Katholieken en hun bezinning

Vasten

Vastenactie

Tijdens het vasten gaat het er ook om dat je je bezint op de ongelijke verdeling van rijkdom en welvaart. Het onrecht in de wereld. Vasten is ‘je iets onthouden’, maar vasten kan ook ‘iets meer doen’ zijn, ten gunste van mensen die het echt nodig hebben. De kerk organiseert tijdens deze tijd de zogenaamde vastenactie. Wie vast, houdt geld over en kan dit schenken aan de vastenactie. Wie niet vast, kan ook via de vastenactie toch iets doen om een rechtvaardigere verdeling van de welvaart te creëren.
Sommige acties, die ooit zijn gestart als vastenactie van de kerk, kun je het hele jaar steunen met geld. Een voorbeeld hiervan is Cordaid. Cordaid is een overkoepelende organisatie die strijdt tegen armoede.

Ga terug naar Vasten