Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pinksteren

Talenwonder

Wanneer de heilige Geest over de leerlingen neerdaalt beginnen zij met verkondigen. Zij beginnen iedereen te vertellen over de boodschap van Jezus en ze helpen en genezen mensen zoals ze dat van Jezus hebben geleerd. Het wonder is dat de mensen die de boodschap hoorden, het in hun eigen taal konden verstaan. Niks hoeft de groei van de gemeenschap in de weg te staan. We noemen het vermogen van de leerlingen om uit hun schulp te kruipen en te gaan verkondigen de gave van de heilige Geest. Daarmee is Pinksteren de bekroning van Pasen. Vaak wordt deze gebeurtenis afgebeeld als licht dat uit de hemel straalt of als kleine vlammetjes boven het hoofd van iedere leerling.

Toren van Babel

De taalverwarring waarbij mensen elkaar niet meer konden verstaan, is ontstaan bij de bouw van de toren van Babel door Noachs eerste nakomelingen. Die toren moest zo hoog worden dat hij tot aan de hemel zou reiken. Met vereende kracht werd er aan dit project gewerkt. God vond het niet goed dat de mensen tot aan de hemel wilden bouwen, Hij wilde hun weer terugbrengen naar de menselijke maat en met beide benen op de grond. Hij liet het project mislukken door alle mensen een andere taal te laten spreken. Door de verwarring die ontstond is de toren nooit afgebouwd. Met Pinksteren wordt de taalverwarring opgeheven en zo krijgt het volk van God de mogelijkheid om weer samen een gemeenschap te worden die in naam van Christus verkondigt en probeert het goede te doen (Gen. 11,1-9).

Ga terug naar Pinksteren