Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Kerk

Stichting van de Kerk

In de theologie wordt een aantal kerkstichtende daden van Jezus onderscheiden. Allereerst is er de roeping van de apostelen en leerlingen (vgl. Mat. 4,18-22; Mar. 3,13-19), waaronder Petrus die de leidersrol krijgt toebedeeld (Mat. 16,17-19; Joh. 1,42; 21,15-17). Vervolgens heeft Jezus zijn apostelen opgedragen de eucharistie te blijven vieren als gedachtenis aan Hem (Mat. 26-28; Mar. 22-24; Luc. 22,19; I Kor. 11,23-25). En Hij heeft met Pinksteren zijn Geest uitgestort (Hand. 2), zodat de bange apostelen het begin konden zijn van een Kerk die zichzelf verstaat als ten diepste missionair. Deze Geest bezielt nog steeds de Kerk, geeft haar verscheidenheid van gaven (I Kor. 12; Rom. 12), leiding (Hand. Passim) en troost, en voert haar tot de volle waarheid (Joh. 14,17.26; 15,26; 16,13).

Ga terug naar Kerk